Da Vinci Vastgoed, gevestigd in Vianen, is gespecialiseerd in bouw- en projectmanagement van zowel woningbouw- als utiliteitsprojecten. Het projectmanagement is gericht op het integraal begeleiden van (complexe) bouwprojecten met professionele mensen, die vol overgave het meest optimale resultaat willen behalen. DVV heeft een platte organisatie waardoor snel en adequaat gereageerd kan worden op wensen en situaties.

Opdrachtgevers worden ondersteund en begeleid bij vraagstukken rond de ontwikkeling, het vergunningentraject, de bouw, uitvoering het beheer en het onderhoud. Wij doen dit binnen de overeengekomen tijd en budget- en kwaliteitseisen waarbij wij de opdrachtgever, de ontwerper, de uitvoerder en wet- en regelgeving met elkaar in balans brengen.

Da Vinci Vastgoed wordt ingeschakeld door een initiatiefnemer om mee te denken met het project en om de gang van zaken rond het project te begeleiden. Wij kunnen de communicatie met de ontwerper/architect op ons nemen en de belangen waarborgen. Daarnaast kunnen wij de begroting, exploitatieopzet, raming en planning(en) verzorgen. De procedure van aanbesteding en het beoordelen van de begroting van aannemers behoort ook tot projectmanagement. Gezamenlijk doorlopen wij het traject van inschrijving en contractvorming. Bij woningbouw zijn wij ook inzetbaar bij de kopersbegeleiding. Kortom elk aspect van bouwmanagement kunnen wij voor u verzorgen inclusief turn-key en gedelegeerde projectontwikkeling.

Veel van onze opdrachten worden in samenwerking met zusterorganisatie CFC Architecten BNA gerealiseerd. Dit bureau is in hetzelfde kantoor gevestigd waardoor direct overleg mogelijk is.