Gebiedsontwikkeling met 343 woningen Fatsa, Turkije

Fatsa is een gunstig gelegen stad aan de kust van de Zwarte Zee waar door de snelle groei een grote vraag naar woningen is ontstaan. Vanwege de relatief smalle kuststrook is gekozen voor een stedenbouwkundige uitbreiding tegen de hellingen boven het centrum van de stad.

Door de relatief steile locatie is voor de woontorens een gestructureerde situering ontworpen in combinatie met het parkeren. De weg omhoog vanaf de kust splitst zich in 2 ontsluitingswegen waaraan op verschillende hoogtes de woontorens liggen, gesitueerd op terrassen met lager gelegen, half open niveaus voor het parkeren. De auto’s worden aan zicht onttrokken door keermuren van de natuursteen die gevonden wordt op de hellingen.
De slanke woontorens met een hoogte van ca. 50 meter bevatten 3 appartementen per verdieping van ca. 150 m2 die allemaal een vrij uitzicht op zee hebben. Veel aandacht is besteed aan de entree van de torens en een markante dakopbouw; door de situering op de verschillende hoogtes ontstaat hierdoor een opvallende skyline vanaf de Zwarte Zee.
De gevel bestaat voor een deel uit schuivende panelen waarmee ramen kunnen worden afgeschermd tegen de zon; hierdoor ontstaat een steeds wisselend gevelbeeld dat tevens een verwijzing is naar de traditionele architectuur met geperforeerde raam screens.

In totaal worden 343 appartementen gerealiseerd met 508 parkeerplaatsen. Op de splitsing van de wegen is er een centraal ontmoetingspunt met een o.a een kindercrèche en winkels.

Da Vinci Vastgoed heeft deze opdracht als een turn-key project volledig in eigen beheer ontwikkeld in samenwerking met een Turkse partner.