Landhuis met 6 appartementen Vorden

Vorden ligt in een bosrijke omgeving aan de rand van de Achterhoek en staat bekend om de talrijke kastelen en landhuizen, in het dorp zelf en in het prachtige coulissenlandschap van het buitengebied.
In het centrum dicht bij de markt aan de doorgaande hoofdstraat van Vorden ligt de locatie van het vroegere postkantoor; het betreffende terrein is herontwikkeld tot een hoogwaardige woonlocatie met 6 appartementen.

Stedenbouwkundig is aansluiting gezocht op de structuur en het karakter van de directe omgeving; dit heeft geleid tot een ontwerp van een landhuis dat ruimtelijk en architectonisch een duidelijk herkenbare relatie heeft met de historische kern van Vorden en het buitengebied.
Zonder concessies te doen aan de karakteristieke architectuur van een dergelijk landhuis zijn in het ontwerp 6 landhuisappartementen gecreëerd met eigentijdse stijlkenmerken.
De architectuur refereert aan de periode waarin veel van de oorspronkelijke centrumbebouwing is gerealiseerd, waardoor het gebouw zich voegt in het beeld van de doorgaande hoofdstraat.
Dit beeld wordt versterkt door de materiaalkeuzes, de zorgvuldige detaillering en de toepassing van klassieke elementen als middenrisaliet met timpaan, kroonlijsten en veranda’s. Hierdoor past het ontwerp op een vanzelfsprekende wijze in de schaal en het karakter van de omgeving.
In de markante kap zijn twee appartementen ondergebracht, twee verdiepingen hoog met een vide en een dakterras verborgen binnen de contouren van het dak.
In het koetshuis aan de entreezijde in de stijl van het landhuis zijn de bergingen ondergebracht.

Bij de uitwerking van het bouwplan is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige, duurzame materialisering en detaillering op stedenbouwkundig en architectonisch niveau.
Door deze integratie van de verschillende disciplines is een hoogwaardig ontwerp ontstaan dat voldoet aan de eisen voor modern, ‘stedelijk’ wonen en met een verbondenheid aan het historisch karakter van het centrum van Vorden en het buitengebied.
Door de zorgvuldige inpassing in het centrum en de verantwoorde architectuur is het landhuis genomineerd door het ‘Gelders Genootschap’, de welstandsfederatie van de provincie Gelderland.
Het landhuis is volledig in eigen beheer door Da Vinci Vastgoed ontwikkeld en gerealiseerd, van verwerving en planontwikkeling tot ontwerp, bouwvoorbereiding en bouwmanagement.