PLUS Centraal Distributie Centrum Oss

De PLUS Retail organisatie was in het midden/zuiden van het land op zoek naar een locatie voor een nieuw Centraal Distributiecentrum (CDC). Geen gemakkelijke opgave gezien de gewenste footprint van ca. 46.000 m2 voor alleen al de eerste fase.
Aan Da Vinci Vastgoed is gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een vestiging op het bedrijvenpark Vorstengrafdonk in Oss.
Dit heeft geresulteerd in een ontwerp op een locatie van ca. 12,3 hectare, samen met het aangrenzende terrein van ca. 3,1 hectare aan de overkant van de Keltenweg voor parkeren en uitbreidingsmogelijkheden in een volgende fase. De locatie is één van de laatste grote bouwterreinen en is gunstig gelegen dichtbij het knooppunt van de snelwegen A50 en A59. Het betreft een zichtlocatie vanaf de Graafsebaan, de randweg naar het centrum van Oss.
Aan de zuidzijde langs de A59 ligt een grote archeologische vindplaats uit de vroege Bronstijd vanaf ca. 2000 jaar v.Chr. waar niet gebouwd mag worden en waaraan het bedrijvenpark zijn naam ontleend.

Het PLUS CDC wordt voorzien van een volledig gemechaniseerd logistiek systeem. Bij aanlevering worden de producten gescand en geautomatiseerd opgeslagen in het hoogbouwmagazijn dat ca. 27 meter hoog is; de overige gebouwdelen voor o.a. ontvangst en expeditie zijn ca. 20,5 meter hoog. Het entreegebouw en parkeerfaciliteiten bevinden zich aan de noordzijde van het gebouw; via een brugconstructie over het buitenterrein wordt het hoofdgebouw bereikt.
De kantoren, personele ruimtes en het bedrijfsrestaurant zijn verdeeld over twee verdiepingen aan de noordzijde boven de expeditieafdeling langs de Keltenweg, de centrale as van het bedrijvenpark Vorstengrafdonk.

De architectuur weerspiegelt de functies van het gebouw. Het hoogbouwmagazijn is een gesloten gebouwdeel, een ‘zwarte doos’ waar het gemechaniseerde logistieke systeem zijn werk doet en de producten ‘at random’ worden opgeslagen zonder menselijke tussenkomst.
Gelegen voor deze hoogbouw bevinden zich aan de noordzijde de ontvangst- en expeditie afdelingen; richting de docks neemt de personele bezetting geleidelijk toe, wat tot uiting komt in de hoge raamstroken die het daglicht tot diep in het gebouw werpen.

Het PLUS CDC wordt Breeam Excellent gecertificeerd, een zeer hoge classificering voor duurzaam en circulair bouwen.
Eén van de maatregelen in deze fase is de installatie van een zonnepark op de daken van het hoofdgebouw dat voor een belangrijk deel zal bijdragen aan de energievoorziening van het CDC.

De bouw start volgens planning in de zomer 2020. Verwacht wordt dat de bouw van het nieuwe pand medio 2021 zo ver is dat met de realisatie van de logistieke mechanisering kan worden begonnen; het nieuwe distributiecentrum kan vervolgens begin 2023 in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment worden de activiteiten van de vier bestaande distributiecentra stapsgewijs overgebracht.
Vanuit dit nieuwe distributiecentrum worden dan alle 272 PLUS supermarkten in Nederland bevoorraad.

Het project wordt volledig door Da Vinci Vastgoed begeleid, van haalbaarheidsstudie tot ontwerp, bouwvoorbereiding en bouwmanagement.