PLUS Centraal Distributie Centrum Tiel

De PLUS Retail organisatie is in het midden van het land op zoek naar een locatie voor een nieuw Centraal Distributiecentrum (CDC). Geen gemakkelijke opgave gezien de gewenste footprint van ca. 45.000 m2 voor alleen al de eerste fase.
Aan Da Vinci Vastgoed is gevraagd een gefaseerde haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een vestiging op het bedrijvenpark Medel in Tiel.
De locatie is ca. 9,5 hectare groot met een optie op een aansluitend terrein van nog eens ca. 7,5 hectare voor de volgende fase en ligt in het laatste uitbreidingsplan van Medel grenzend aan het landelijke gebied van de Betuwe, dicht bij de snelweg A15.
Naast de locatie aan de zuidzijde ligt een grote archeologische vindplaats uit de tijd van de Romeinen waar niet gebouwd mag worden; hierdoor ontstaat een vrije zichtlocatie aan de entreezijde van het gebouw.

Het PLUS CDC wordt voorzien van een volledig gemechaniseerd logistiek systeem. Bij aanlevering worden de producten gescand en geautomatiseerd opgeslagen in het hoogbouw magazijn dat ca. 27 meter hoog is; de overige gebouwdelen voor o.a. ontvangst en expeditie zijn ca. 20,5 meter hoog. Het entreegebouw en parkeerfaciliteiten bevinden zich aan de zuidzijde van het gebouw; via een brugconstructie met kantoren over het buitenterrein wordt het hoofdgebouw bereikt.
De overige kantoren, personele ruimtes en het bedrijfsrestaurant liggen op de eerste verdieping aan de oostzijde boven de expeditieafdeling, langs het landelijke gebied van de Betuwe.

De architectuur weerspiegelt de functies van het gebouw. Het hoogbouwmagazijn is een gesloten gebouwdeel waar het gemechaniseerde logistieke systeem zijn werk doet en de producten ‘at random’ worden opgeslagen zonder menselijke tussenkomst.
Voor de hoogbouw aan de oostzijde bevinden zich de ontvangst- en expeditie afdelingen; richting de docks in de oostgevel neemt de personele bezetting geleidelijk toe, wat tot uiting komt in de hoge raamstroken die het daglicht werpen tot diep in het gebouw.
De kantoren zijn voor een deel ondergebracht in de brugconstructie over het buitenterrein die oploopt naar 2 verdiepingen bij het entreegedeelte naast de archeologische vindplaats. De verticale raampartijen lopen ook in hoofdgebouw op tot gebouwhoogte aan de noordzijde en worden afgewisseld met houten geveldelen die het gebouw een warme uitstraling geven.
De brug is gedraaid ten opzichte van het hoofdgebouw, waardoor het voorterrein door beide gebouwdelen wordt omarmd en een duidelijk herkenbare entree ontstaat aan de benaderingszijde vanuit het zuiden.

Het PLUS CDC wordt Breeam Excellent gecertificeerd, een zeer hoge classificering voor duurzaam en circulair bouwen.
Eén van de maatregelen in de eerste fase is de installatie van een zonnepark op de daken van het hoofdgebouw dat voor een belangrijk deel zal bijdragen aan de energievoorziening van het CDC.

Het project wordt volledig door Da Vinci Vastgoed begeleid, van haalbaarheidsstudie tot ontwerp, bouwvoorbereiding en bouwmanagement.