Romus en Remulus kantoren Vianen

Romus en Remulus kantoren Vianen

Plattegrond Romus en RemulusDaar waar de snelweg A2 het Merwedekanaal oversteekt zijn aan het water 2 kantoorgebouwen gerealiseerd. Doordat langs de kanaaloevers geen sprake is van een aaneengesloten bebouwing, is stedenbouwkundig gekozen om de gebouwen enigszins te verdraaien ten opzichte van de oever waardoor hun positie wordt verzelfstandigd; daarnaast hebben beide gebouwen in het midden een verspringing wat de individualiteit van de gebouwdelen nog meer vergroot.

Om de zelfstandige positie van de bebouwing te benadrukken en niet in onderdelen te versnipperen, is gekozen voor eenheid in de materiaal keuze. Omdat door deze keuze beide gebouwen identiek zijn, wordt gebruik gemaakt van de benaming Romus en Remulus, de tweeling die volgens de mythe Rome heeft gesticht.

In de architectuur is gekozen voor rood keramisch materiaal vanwege de associatie met het water en de klei waaruit ze vervaardigd zijn. Bovendien wordt hiermee een link gelegd met de monumentale binnenstad van Vianen die gekenmerkt wordt door een rode bakstenenarchitectuur. Voor de gebouwen wordt op de verdiepingen gebruik gemaakt van moderne lichte keramische gevelelementen die geen dragende functie hebben.
De begane grond is uitgevoerd in glas waardoor de verdiepingen lijken te zweven langs het water.
De gebouwen liggen aan de voet van het talud van de Biezenbrug. Om tegengewicht te kunnen bieden tegen de hooggelegen brug is een extra ‘penthouse’ kantoorverdieping ontworpen met een geprononceerde dakrand. Ook de penthouse kantoren zijn uitgevoerd in glas en bieden een fraai uitzicht op de omgeving.
De entree bevinden zich ter plaatse van de verspringing in het midden van de gebouwdelen en worden geaccentueerd door een extra hoge dakopbouw voor de installaties.
Het kantoorgebouw is onderdeel van een bedrijvenpark dat is eigen beheer is ontwikkeld en waarvan ook de overige gebouwen door Da Vinci Vastgoed zijn ontworpen en gerealiseerd.

Romus en Remulus voorzijde