Villa Hoogland-Amersfoort

Hoogland is een aantrekkelijke woonkern in het buitengebied aan de noordwestzijde van Amersfoort. Op de hoog gelegen gronden zijn veel boerderijen te vinden die gebruik hebben gemaakt van het ‘rood voor groen concept’, een regeling waarbij na beëindiging van de bedrijfsvoering de landerijen worden omgevormd tot bos, water en natuurgebied. In ruil daarvoor kunnen in of bij de bestaande boerderijen enkele woningen worden gebouwd, bijvoorbeeld op de plaats van de vroegere bijgebouwen. Hierdoor ontstaat het mogelijkheid van ‘wonen op een landgoed’ waarbij de instandhouding en kwaliteitsverbetering van het oorspronkelijke landschap wordt gewaarborgd.

De villa is zorgvuldig ontworpen als een moderne woning met verwijzingen naar bestaande typologieën. De witte gevels maken een helder statement door nadrukkelijk te contrasteren met de omgeving, maar de toepassing van het rieten dak is duidelijk een link naar de traditionele daken uit de streek. Bij deze daken werd vaak een naar achteren hellend ‘wolfseind’ als beëindiging toegepast; bij de villa hellen de kappen juist voorover om een vergelijkbare verbijzondering te krijgen.
Verder heeft de voorgevel op de begane grond een traditionele raamindeling, maar zijn de kozijnen van de gevelopeningen uitgevoerd in aluminium. De grote glasgevel met de openslaande deuren aan de westzijde van de villa is een verwijzing naar de karakteristieke grote deuren die nodig waren voor de oorspronkelijke bedrijfsvoering.

Duurzaam bouwen was vanzelfsprekend het uitgangspunt bij het ontwerp. Voor wat betreft water- en ruimteverwarming is de villa volledig zelfvoorzienend door gebruik te maken van bodemwarmte, warmteterugwinning en warmteopslag. Alle ruimtes worden verwarmd door een laagtemperatuur vloerverwarming of wandverwarming. Het systeem kan tevens worden toegepast voor koeling van de ruimtes.

Door de zorgvuldige inpassing in het buitengebied en de verantwoorde architectuur heeft het ontwerp voor de villa de welstandsprijs gekregen van de gemeente Amersfoort.

De villa is volledig door Da Vinci Vastgoed begeleid, van ontwerp tot bouwvoorbereiding en bouwmanagement.